Wonen en ...

Samen met mijn liefste woon en werk ik in Doetinchem. Mijn vader is afkomstig uit de Gelderse Achterhoek, mijn moeder is een geboren Fries; ik ben een mix van beide. Ik woon graag in Doetinchem en heb een zwak voor deze regio en de mensen die er wonen.  Iedere regio in Nederland vraagt om een andere werkwijze. Een Achterhoeker is niet vergelijkbaar met een geboren Noordwijker. Dat geldt ook voor contacten met- en tussen mensen. Een ding is het zelfde: het recht is voor ons allemaal gelijk. De manier om iets op te lossen verschilt. Dat vraagt betrokkenheid bij de klant en de zaak.

 

...Werk... 

Ik heb ruim dertig jaar ervaring als juridisch adviseur (LL.B.)  Ik ben een ervaren, gedreven en betrokken allround adviseur op het gebied van algemeen bestuursrecht en privaatrecht. In mijn dienstverlening richt ik mij op particulieren en overheden.  

Ik verzorg juridisch advies op een breed scala van rechtsgebieden. Welke dat naast de hiervoor genoemde nog meer zijn, vindt u onder 'diensten'. Daarnaast ben ik ADR-registermediator met als specialisatie overheidsmediation, buurtmediation, mediation bij relatie beëindiging (omgangsregelingen), arbeidsmediation en mediation binnen de zorg. Tevens ben ik ADR-geregistreerd arbiter, een soort 'scheidsrechter' die een bindende beslissing neemt in conflicten. Ook daarover leest u meer bij diensten.

Mijn ervaring op het bestuursrecht ligt vooral binnen de gemeentelijke overheid.

In interim-opdrachten ligt in mijn werk de nadruk op beleids- en juridische advisering op het gebied van privaat- en bestuursrecht en Gemeenterecht. In opdrachten heb ik veel te maken met het maken en beoordelen van overeenkomsten, onderhandelingen met overheden en overleg met marktpartijen.  

Ik verzorg niet alleen advies. Ook kan ik namens u optreden bij juridische geschillen, bij arbitrage, in bezwaar- en beroepsprocedures, en bij de rechtbank in privaatrechtelijke- en in bestuursrechtelijke zaken. 
Daarnaast kan ik u vertegenwoordigen op het gebied van algemeen bestuursrecht als de Wmo, de Jeugdzorg en bij klachtenprocedures binnen de zorg. Ik heb ruime ervaring met vertegenwoordiging bij juridische geschillen en in mediations.

 Verder ben ik juridisch mentor, met name binnen de ouderenzorg en Jeugdzorg. Ook op dit gebied kunt u een beroep op mij doen.

 

...En tenslotte...
Er is meer dan werk. Ik ben maatschappelijk en politiek graag betrokken, en probeer mijn steentje maatschappelijk bij te dragen.  
Meest recent ben ik bestuurssecretaris binnen het bestuur van een politieke organisatie. Daarnaast ben ik vanuit mijn bestuurslidmaatschap intermediair tussen bestuur en fractie. Binnen het fractieoverleg adviseer ik inhoudelijk vooral op bestuurlijk-juridisch gebied, en op het terrein van privaat- en bestuursrecht.
Deze betrokkenheid vereist een zuivere opstelling en afweging wat betreft het aannemen van opdrachten. Daarmee weet ik op een goede en pragmatische manier om te gaan.