De hier geplaatste blogs zijn ter informatie. Wij behouden ons het recht voor op elk gewenst moment de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. 

 

Mediation lost conflicten op

 

Is er onenigheid met uw buren over de plaats van een schuurtje in de tuin? Een conflict met uw baas over de samenwerking op uw afdeling? Ruzie met uw ex-partner over de omgang met de kinderen? Een conflict over de toekomst van uw familiebedrijf?

Daar wilt u vast zo snel mogelijk van af. Zeker in die gevallen waarin u weer met elkaar verder wilt of moet. Maar vaak is de ruzie al zo hoog opgelopen, dat u die oplossing niet meer kunt zien. Mediation kan dat veranderen.

Mediation
Mediation kan u en de andere partij helpen bij het vinden van een oplossing voor uw conflict. Een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator, brengt de communicatie weer op gang, ebeleidt de gesprekken en bewaakt het proces. Bi mediation gaat het om de wensen, belangen en emoties van partijen. Feiten spelen een minder belangrijke rol.

De mediator
Het grote verschil met bijvoorbeeld rechters en arbiters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissinge eemt. Dat doet u zelf en de mediator begeleidt u daarbij. U doet actief mee en zoekt gezamenlijk een creatieve oplossing voor het conflict. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal. Het gaat bij mediation niet om winnen of verliezen, maar dat u beiden tevreden uit het conflioct komt (een win-win oplossing).

Uitgangspunten bij mediation
Mediation kent twee uitgangspunten:
Vrijwilligheid. U kunt niet worden gedwongen deel te nemen aan mediation.
Vertrouwelijkheid: als u via mediation op zoek gaat naar een oplossing, heeft u een geheimhoudingsplicht. Alles wat tijdens het mediationtraject wordt besproken is vertrouwelijk.

Hoe werkt mediation?
De mediation begint met het opstellen en ondertekenen van de mediation-overeenkomst. Daarin staat onder meer dat alle betrokken partijen hun best doen het conflict op te lossen.
Ook tekent u voor de geheimhouding van alles wat binnen de mediation is besproken.

Vervolgens start het mediationproces. De mediator laat elke deelnemer over het conflict vertellen en probeert de kern van het conflict op tafel te krijgen. Het gaat daarbij niet om het verleden en ieders standpunt, maar om de toekomst en wat u echt belangrijk vindt. De mediator helpt u om zelf een oplossing voor het conflict te vinden. De uitkomst wordt in een overeenkomst vastgelegd. Elke partij is verplicht zich daaraan te houden.

Waarom kiezen voor mediation?
- U wilt het conflict graag opgelost zien, ondanks de problemen n de communicatie met de ander.
- Een onafhankelijke en neutrale persoon begeleidt u, waardoor iedereen tijdens de gesprekken aan bod komt.
- Bij mediation denkt u in oplossingen. U kijkt minder terug in het verleden, maar juist naar de toekomst.
- U wilt of moet de relatie met de andere partij behouden (of goed afsluiten). Bijvoorbeeld omdat ui lijft samenwerken of vanwege het contact met uw kinderen.
- U zoekt een creatieve oplossing omdat een juridische beslissing voor u niet alles kan oplossen.
- U werkt samen aan een oplossing.
- Door de geheimhoudingsplicht kan het makkelijker zijn bepaalde onderwerpen te bespreken.
- Een mediation kan in kortere tijd (en daarmee goedkoper) tot een oplossing leiden dan procederen bij de rechter.
- U wilt de oplossing in eigen hand houden.

NMv mediator
Kiest u voor een NMv Mediator, dan kiest u voor een mediator die voldoet aan de kwaliteitseisen van de Nederlands Mediator vereniging. Registermediators hebben een opleiding gevolgd die door de NMv erkend is. NMv Mediators zijn onafhankelijk en onpartijdig en houden hun kennis en vaardigheden op peil. 
De titel Registermediator is een beschermde titel. 


Waarom kiezen voor mediation bij Anawenta?
De toegevoegde waarde voor mediation bij Anawenta is de aandacht voor de emoties die bij een conflict een belangrijke rol hebben. Indien nodig kunnen wij psychologische ondersteuning (waaronder o.a. stressmanagement) laten inzetten naast mediation. Zonder doorverwijzing of wachtlijsten. Zonder uw verhaal 2 of 3 keer moeten vertellen.