Wie is Anton Oolthuis...?

Ik heb ruim dertig jaar ervaring binnen de gemeentelijke overheid op verschillende juridische functies.  Ruime ervaring op dit gebied heb ik vanaf 1998, via het werken bij detachering- en adviesbureaus. Vanaf 2012 werk ik als zelfstandige. 

Zoals uit mijn CV blijkt heb ik ruime ervaring binnen zowel het publiek- als privaatrecht, met name vanaf 1998 op het gebied van grondzaken en privaat- en algemeen bestuursrecht, waarbij ik zeer ruime ervaring in het werken binnen projectgroepen heb.

De afwisseling van beide rechtsgebieden en het toepassen ervan binnen de gemeentelijke overheid is voor mij een uitdaging om juridische vraagstukken op een goede manier op te lossen. Creatief en pragmatisch denken is daarbij vaak een goede insteek.

 

Ik beschik over een HBO-opleiding Recht, aangevuld met Grondzaken en een opleiding gericht op de gemeentelijke overheid.  Ik heb een HBO werk- en denkniveau. Ook beschik ik over een ADR- en MfN erkende opleiding als mediator, en met als specialisatie overheidsmediation.

Binnen het werkgebied van privaat- en publiekrecht ben ik zeer ervaren op het gebied van grondzaken, overeenkomstenrecht, vastgoedrecht en de andere aspecten van privaatrecht. Die ervaring geldt ook voor het algemeen bestuursrechten bijzonder bestuursrecht (zoals de Omgevingswet)., en het vertegenwoordigen van gemeenten bij de bestuursrechtbank en bij bezwaar- en beroepscommissies. Ik heb ruime ervaring in onderhandelingstrajecten en -strategieën.

Mijn ervaring op het aanbestedingsrecht is op hoofdlijn. Vaak wordt projectmatig de input vanuit andere collega’s op dit gebied verzorgd, waarna vanuit het privaatrecht en algemeen bestuursrecht ik voor verdere vertaling, toetsing en afstemming zorg.

 

Politieke sensitiviteit 

Voor het op een goede manier kunnen werken bij de (gemeentelijke) overheid is politieke sensitiviteit een absolute must. Ik heb hier zeer ruime ervaring in, onder andere door het regelmatig voeren van overleg met de collegeleden, afstemmen van beleidsstukken en het voeren van overleg met- en toelichten van raadsstukken en overeenkomsten aan gemeenteraadsleden.

Daarbij weet ik dat (vanuit management en politiek) voor zaken met regelmaat een grote tijdsdruk geldt. Voor mij is die tijdsdruk een extra uitdaging, die tot een goed resultaat moet leiden. Veel (ruimtelijke en politieke) projecten staan onder een (voortdurende) tijdsdruk. Het op tijd bereiken van een goede samenwerkingsovereenkomst, of het tijdig behalen van een akkoord met de vestiging van een belangrijke bedrijfspartner op een bedrijventerrein zijn daarvan voorbeelden. Kwalitatief resultaat is hierin belangrijk.

Online-advisering kan een grote kwaliteit en net zo effectief zijn als de fysieke uitvoering van een opdracht. Dat vereist goede afstemming, maar ook daarmee heb ik ervaring.

 

En tenslotte...

Ik ben altijd beschikbaar voor vragen of een toelichting. 
Verder kennis maken? Neem via email of telefonisch contact met me op.