Wie is ...?

Ik ben Anton Oolthuis, en als jurist en registermediator het aanspreekpunt van onze adviespraktijk. 

 

Wonen en ...

Samen met mijn liefste woon en werk ik in Doetinchem. Mijn vader is afkomstig uit de Gelderse Achterhoek, mijn moeder is een geboren Friezin; ik ben een mix van beiden. Ik woon graag in Doetinchem en heb een zwak voor deze regio en de mensen die er wonen. Iedere regio in Nederland vraagt om een andere werkwijze. Dat geldt ook voor contacten met en tussen mensen. 
Vast staat: “Omnis enim lex aequalis”. Dat wil zeggen: het recht is voor iedereen gelijk.

De manier om iets op te lossen verschilt. Dat vraagt betrokkenheid bij de cliënt en de zaak. Deze betrokkenheid vereist een zuivere opstelling en afweging wat betreft het aannemen van opdrachten.
Daarmee weet ik op een goede en pragmatische manier om te gaan.

...werk... 

Als jurist adviseer ik sinds 2012 particulieren en overheden op het gebied van privaat-- en bestuursrecht. 
Vanaf 1997 verricht ik als interim-jurist op bestuurlijk-juridisch gebied adviesdiensten voor de gemeentelijke overheid op het gebied van privaatrecht, bestuursrecht, vastgoedrecht en huurrecht.

 

Als mediator heb ik de specialisaties overheidsmediation, beleidsbemiddeling, geschillen in de zorg (Wmo en Jeugdzorg), mediation bij relatie beëindiging (zorg- en omgangsregeling) en buurtmediation.

 

Ik adviseer en vertegenwoordig cliënten in juridische procedures, bij arbitrage, bij vaststellingsovereenkomsten, in bezwaar- en beroepsprocedures, in procedures bij de Kantonrechtbank of de bestuursrechter en bij procedures binnen de zorg, met name op het gebied van Jeugdzorg en binnen de Wmo. 
Voor een uitgebreid overzicht daarvan verwijs ik u naar de verdere informatie in mijn LinkedIn-account (https://nl.linkedin.com/in/antonoolthuis  of druk op de knop onderaan deze pagina).

 

In overleg met cliënten en afhankelijk van hun vraag zoek ik een oplossing of advies die het beste bij de situatie past. Betrokken, en pragmatisch.

Naast mijn werkzaamheden als jurist en mediator ben ik ook bestuurssecretaris bij het bestuur van een politieke organisatie, waarbij ik tevens de functie van intermediair en adviseur vervul tussen het bestuur en de gemeenteraadsfractie. Binnen het fractieoverleg adviseer ik inhoudelijk vooral op bestuurlijk-juridisch gebied, en op het terrein van privaat- en bestuursrecht.

 

...en tenslotte...

Ik ben altijd beschikbaar voor nieuwe opdrachten of adviesvragen.
Verder kennis maken? Neem via email of telefonisch contact met me op.