Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht, die Anawenta Juridisch Advies & Mediation aan deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie over onze diensten onvolledig c.q. onjuist is.

De informatie op deze website wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Een bezoeker van deze website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van Anawenta Juridisch Advies & Mediation.  Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-) netwerk.

Wij bieden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, de informatie op deze website aan als een vorm van dienstverlening. In het bijzonder aan onze huidige en toekomstige relaties, maar in feite aan een ieder die toegang heeft tot internet. Uitdrukkelijk dient de op de website verstrekte informatie niet te worden beschouwd als (onderdeel van ons) (juridisch) advies. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Anawenta Juridisch Advies & Mediation sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website en of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast is Anawenta Juridisch advies & Mediation niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is. 

 

Algemene Voorwaarden

Een kopie van onze algemene voorwaarden is op aanvraag via ons emailadres beschikbaar.