Een training op maat en op locatie

Bent u op zoek naar een training (op gebied van conflicthantering of juridisch advies) die afgestemd is op uw bedrijfssituatie?

Als deze training voor meer dan 2 of 3 personen bestemd is, dan is een training binnen uw bedrijf een goede oplossing. Voordelen voor u zijn:
- De training kan volledig aan het leerdoel worden ingericht, hiermee wordt de doelmatigheid van de training uiterst effectief
- De training sluit aan bij de dagelijks werkomgeving van uw werknemers

Aan de hand van een voorgesprek kan worden bepaald wat de aanleiding van de training is, en kan de inhoud van de training daarop aangepast worden. Ook tijdens de training blijven wij toetsen of de gekozen training de doelmatigheid beantwoord en is er ruimte voor evaluatie.

Een belangrijk voordeel van In-company training:

- De training wordt in uw bedrijf of organisatie gegeven, er wordt geen ruimte gehuurd.
- Geen reistijd voor uw medewerkers
- De tijden van de training wordt door u bepaald
- Door eigen werkomgeving blijft de medewerker betrokken bij de werksfeer

Wat levert een In-company training op?

- Het trainen en bespreken van eigen praktijksituaties
- Oefenen met makkelijker switchen van positie in verschillende situaties
- Ervaren hoe je zelf kiest voor de aanpak met het beste resultaat, wanneer je anders leert kijken naar situaties
- Leren duidelijke afspraken te maken

Anawenta geeft trainingen op gebied van :

- Conflicthantering
Een conflict biedt kansen. Het oplossen van een conflict biedt de mogelijkheid voor partijen om uiteindelijk beter af zijn dan daarvoor. Inzicht in de achtergrond van een conflict vanuit meerdere invalshoeken bekijken, kan ervoor zorgen dat een conflict juist positief kan uitpakken.

- Feedback geven en ontvangen
Goed bedoelde maar onhandig geformuleerde feedback kan leiden tot conflicten. Dit is een gemiste kans want feedback is erg nuttig en leerzaam: ongewenst gedrag kan bijgestuurd worden en kan stimuleren tot een goede samenwerking. Goede feedback geven kan de samenwerking op een hoger plan tillen

- Gesprekstechnieken
Deze training sluit eigenlijk aan op de training ‘Feedback geven en ontvangen’. De manier van communiceren moet goed aansluiten bij de ander en bij het gezamenlijk doel. Inzicht krijgen in eigen kwaliteiten en valkuilen leidt tot aansluiten bij de ander en kan het gesprek in de gewenste richting gestuurd worden. De gesprekken verlopen dan prettiger, effectiever en efficiënter.