Informatie over het gratis spreekuur i.v.m. COVID-19 

Ons COVID-19 protocol 

 

                   Het maken van afspraken of overleg in onze praktijk is mogelijk voor juridisch advies en mediation.

 

Hierbij volgen wij de meest recente richtlijnen van onze beroepsgroep en het RIVM. U kunt van ons het volgende verwachten als u in de praktijk komt voor een advies:

 • Wij volgen alle RIVM regels strikt.
 • We nemen voor de start van de behandeling met u ons covid-19 protocol door en kunt u daar ook vragen over stellen.
 • Alles in onze praktijk wordt regelmatig gedesinfecteerd .
 • Bij de ingang van de praktijk staat een flesje desinfecterende zeep voor uw handen dat u moet gebruiken.
 • Was bij binnenkomst uw handen door het pompje bij de voordeur.
 • U hangt zelf uw jas op en neemt plaats op de plek die aangegeven wordt.
 • Bij het verlaten van de praktijk volgt u de door ons gegeven richtlijnen.
 • Wij zullen overgaan tot een telefonische- of videoafspraak indien in het kader van de gegeven gezondheidsregels door het RIVM noodzakelijk is om af te zien van een live afspraak in onze praktijk of op andere locatie.                                                            
 • Wij vragen van u het volgende:
 • Kom niet naar de praktijk bij verkoudheid, koorts, hoest of luchtwegklachten;
 • Kom niet naar de praktijk als u op moment van afspraak een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten hebt;
 • Kom niet naar de praktijk als u de afgelopen 7 dagen bij u het covid-19-virus is vastgesteld (in een laboratorium);
 • Kom niet naar de praktijk als u een huisgenoot of gezinslid hebt waarmee u de afgelopen 14 dagen contact hebt gehad terwijl hij of zij nog klachten had;
 • Kom niet naar de praktijk als u in quarantaine bent omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het covid-19-virus is vastgesteld.  In al de hiervoor genoemde gevallen kunt wij een telefonische- of videoafspraak met u maken.
 • Valt u in een gezondheids-risicogroep betreffende het covid-19-virus, dan adviseren wij u met ons contact op te nemen alvorens u naar de praktijk komt.

Alle online-adviezen worden gegeven middels telefonische consulten, videobellen/chat.
Hiervoor krijgt u dan van ons digitale aanwijzingen via de mail verstuurd.

Check ook: https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck-contactberoepen

Mocht er iets veranderen binnen ons beleid dan zullen wij dit op deze plek plaatsen.
Heeft u vragen dan bent u van harte welkom om telefonisch contact op te nemen of ons te mailen.

 

 

Een gratis oriënterend spreekuur

Anawenta Juridisch Advies & Mediation biedt u de mogelijkheid om een gratis oriënterend gesprek te voeren om een inschatting te maken van uw situatie, op juridisch als wel mediation gebied. Wij vinden dat de toegang tot rechtshulp laagdrempelig dient te zijn en iedereen toegang dient te hebben tot het recht. 
Anawenta heeft een gratis spreekuur (op afspraak) iedere werkdag tussen 16.30 uur en 17.30 uur!


In het oriënterende gesprek denken we met u mee. We kunnen u dan advies geven in uw specifieke situatie.
Ter voorkoming van misverstanden verbinden wij wel enkele voorwaarden aan het gratis gesprek:

*  de maximale duur van het gesprek is 30 minuten en in die tijd willen wij met u een oriënterend gesprek voeren.
*  Het is dus niet de bedoeling dat uitvoerig op uw situatie wordt ingegaan; het gesprek goed voorbereiden is dus een tip voor u.
*  Verwacht u niet van ons dat wij in dat gesprek een heel dossier met u kunnen doornemen. Natuurlijk wel een brief of                 dagvaarding voor een zitting die u heeft ontvangen, of een brief van een deurwaarder, verhuurder en dergelijke.
*  Als blijkt dat er meer tijd nodig is kan een nieuwe afspraak gemaakt worden waarbij ook zoveel mogelijk duidelijkheid wordt gegeven over de te maken kosten en de mogelijkheid om voor u diensten aan te nemen.
*  Het gratis gesprek is niet bedoeld om meerdere keren over het zelfde probleem met ons van gedachten te wisselen.

Wilt u een afspraak maken voor een gratis spreekuur? Dat kan na een (telefonische) afspraak. Of stuur ons een e-mailbericht.