Belangrijke informatie!!

 

In navolging van het besluit van het kabinet in het kader van de maatregelen ter beperking van de Covid-19 uitbraak en op dringend advies van de registerorganisatie waarbij wij zijn aangesloten, wordt het gratis spreekuur tot tenminste 6 april 2020 opgeschort.
Ook alle fysieke afspraken komen tot tenminste 6 april 2020 te vervallen.

Het gratis spreekuur (tot maximaal een half uur) wordt vervangen door een gratis telefonisch of chatspreekuur vanaf 17.00 uur tot 18.00 uur op iedere werkdag. Daarvoor kunt u zich vooraf per mail of per telefoon aanmelden.

Ook reeds gemaakte afspraken komen te vervallen.
Met u zal over de afhandeling van uw vraag nadere afspraken worden gemaakt.

 

Een gratis oriënterend spreekuur


Anawenta Juridisch Advies & Mediation biedt u de mogelijkheid om een gratis oriënterend gesprek te voeren om een inschatting te maken van uw situatie, op juridisch als wel mediation gebied.
Anawenta heeft een gratis spreekuur (op afspraak) iedere werkdag tussen 16.30 uur en 17.30 uur!

Gratis een eerste oriënterend gesprek en advies, betrokken, pragmatisch.
Doetinchem kent geen landelijk Juridisch Loket.
Anawenta Juridisch Advies & Mediation vindt dat de toegang tot rechtshulp laagdrempelig dient te zijn en iedereen toegang dient te hebben tot het recht.

In het oriënterende gesprek denken we met u mee. We kunnen u dan advies geven in uw specifieke situatie.
Ter voorkoming van misverstanden verbinden wij wel enkele voorwaarden aan het gratis gesprek:

* de maximale duur van het gesprek is 30 minuten en in die tijd willen wij met u een oriënterend gesprek voeren.
* Het is dus niet de bedoeling dat uitvoerig op uw situatie wordt ingegaan; het gesprek goed voorbereiden is dus een tip voor u.
* Verwacht u niet van ons dat wij in dat gesprek een heel dossier met u kunnen doornemen. Natuurlijk wel een brief of dagvaarding voor een zitting die u heeft ontvangen, of een brief van een deurwaarder, verhuurder en dergelijke.
* Als blijkt dat er meer tijd nodig is kan een nieuwe afspraak gemaakt worden waarbij ook zoveel mogelijk duidelijkheid wordt gegeven over de te maken kosten en de mogelijkheid om voor u diensten aan te nemen.
* Het gratis gesprek is niet bedoeld om meerdere keren over het zelfde probleem met ons van gedachten te wisselen.

Wilt u een afspraak maken voor een gratis spreekuur? Dat kan na een (telefonische) afspraak. Of stuur mij een e-mailbericht.