Informatie over het gratis spreekuur i.v.m. Covid-19 

Covid-19 Protocol (voorlopig)

 

Het maken van afspraken of overleg in onze praktijk is in onder voorwaarden mogelijk voor juridisch advies en mediation.

 

Hierbij volgen wij de meest recente richtlijnen van onze beroepsgroep en het RIVM.

 

U kunt van ons het volgende verwachten als u in de praktijk komt voor een advies:

 •  Wij volgen alle RIVM regels strikt.
 • We nemen voor de start van de behandeling met u ons corona protocol door en kunt u daar ook vragen over stellen.
 • Alles in onze praktijk wordt regelmatig gedesinfecteerd .
 • Bij de ingang van de praktijk staat een pompje desinfecterende zeep voor uw handen dat u moet gebruiken.
 • U hangt zelf uw jas op en neemt plaats op de plek die aangegeven wordt.
 • Toiletbezoek is niet toegestaan
 • Bij het verlaten van de praktijk volgt u de door ons gegeven richtlijnen
 • Wij zullen overgaan tot een telefonische of videoafspraak indien in het kader van de gegeven gezondheidsregels door het RIVM noodzakelijk is om af te zien van een live afspraak in onze praktijk of op andere locatie. 

Wij vragen van u het volgende:

 • Kom niet naar de praktijk bij verkoudheid, koorts, hoesten of luchtwegklachten.
 • Was bij binnenkomst en bij vertrek uw handen door het pompje bij de voordeur.
 • Valt u in een gezondheids-risicogroep betreffende het corona virus, dan adviseren wij u met ons contact op te nemen alvorens u naar de praktijk komt.

Alle andere adviezen worden gegeven middels telefonische consulten, videobellen/chat.
Hiervoor krijgt u dan van ons digitale aanwijzingen via de mail verstuurd.

Mocht er iets veranderen binnen ons beleid dan zullen wij dit op deze plek plaatsen.
Heeft u vragen dan bent u van harte welkom om telefonisch contact op te nemen of ons te mailen.

 

 

Een gratis oriënterend spreekuur


Anawenta Juridisch Advies & Mediation biedt u de mogelijkheid om een gratis oriënterend gesprek te voeren om een inschatting te maken van uw situatie, op juridisch als wel mediation gebied. Wij vinden dat de toegang tot rechtshulp laagdrempelig dient te zijn en iedereen toegang dient te hebben tot het recht. 
Anawenta heeft een gratis spreekuur (op afspraak) iedere werkdag tussen 16.30 uur en 17.30 uur!


In het oriënterende gesprek denken we met u mee. We kunnen u dan advies geven in uw specifieke situatie.
Ter voorkoming van misverstanden verbinden wij wel enkele voorwaarden aan het gratis gesprek:

*  de maximale duur van het gesprek is 30 minuten en in die tijd willen wij met u een oriënterend gesprek voeren.
*  Het is dus niet de bedoeling dat uitvoerig op uw situatie wordt ingegaan; het gesprek goed voorbereiden is dus een tip voor u.
*  Verwacht u niet van ons dat wij in dat gesprek een heel dossier met u kunnen doornemen. Natuurlijk wel een brief of            dagvaarding voor een zitting die u heeft ontvangen, of een brief van een deurwaarder, verhuurder en dergelijke.
*  Als blijkt dat er meer tijd nodig is kan een nieuwe afspraak gemaakt worden waarbij ook zoveel mogelijk duidelijkheid wordt gegeven over de te maken kosten en de mogelijkheid om voor u diensten aan te nemen.
*  Het gratis gesprek is niet bedoeld om meerdere keren over het zelfde probleem met ons van gedachten te wisselen.

Wilt u een afspraak maken voor een gratis spreekuur? Dat kan na een (telefonische) afspraak. Of stuur mij een e-mailbericht.