Bestuursrecht


Bestuursrecht gaat over besluiten die te maken hebben met de overheid. Voorbeelden van bestuursrecht zijn uitkeringen, vergunningen of het weigeren er van. Indien u het niet eens bent met een besluit van de overheid, kunt u daartegen bezwaar maken. Als dat is afgewezen, kunt u een beroep doen bij de bestuursrechter.
Wij zijn in het bestuursrecht gespecialiseerd door onze jarenlange ervaring binnen de (gemeentelijke) overheid.

Heeft u een vraag over bestuursrecht neem dan gerust contact op, per email of telefoon.