Civielrecht

Civielrecht heeft betrekking op zakelijke geschillen (overeenkomsten, bijvoorbeeld) of geschillen tussen mensen. Wij kunnen u vertegenwoordigen in zaken binnen het civielrecht die door de Kantonrechter worden behandeld:
• Alle civiele zaken die een waarde hebben tot € 25.000
• Alle huurzaken
• Consumentenkredietzaken tot een bedrag van € 40.000
• Consumentenkoopzaken
• Bewind, curatele en mentorschap
• Lichte strafzaken (zoals snelheidsovertredingen)

Heeft u een vraag over algemeen civielrecht, neem dan gerust contact op per email of telefoon.