Huurrecht bedrijfs- en kantoorruimte


Een huurovereenkomst voor middenstandsbedrijfsruimte (of detailhandel) wordt over het algemeen aangegaan voor een periode van 5 + 5 jaar. Dit is wettelijk vastgelegd. Deze zogenoemde termijnbescherming geeft de ondernemer die bijvoorbeeld een winkel huurt, onder meerde kans om zijn investeringen in het gehuurde terug te verdienen. Na de ommekomst van de eerste termijn van 5 jaar kunnen zowel huurder als verhuurder de huurovereenkomst beëindigen door opzegging. Voor de verhuurder is deze opzeggingsmogelijkheid echter wel wettelijk beperkt.

 

Behalve termijnbescherming kennen huurders van middenstandsbedrijfsruimte ook een grote mate van huurprijsbescherming. Dit wil zeggen dat een verhuurder niet zomaar de huur kan verhogen. Voor een huurprijswijziging (dus ook voor een huurverlaging) geldt een uitgebreide wettelijk procedure. Komen partijen er onderling niet uit dan zal de kantonrechter de nieuwe huur vaststellen. Dit gebeurt meestal naar aanleiding van onafhankelijke deskundigenrapporten. 

 

Voor kantoorruimte (en andere bedrijfsruimte die niet onder het regime van middenstandsbedrijfsruimte valt) geldt een grote mate van contractvrijheid en heeft de huurder weinig wettelijke huurbescherming. Zo bestaat er geen minimum termijn voor de huur noch termijnbescherming. Na afloop van de contractuele huurtermijn kan de overeenkomst op ieder moment kan worden opgezegd door huurder of verhuurder. Wel heeft de huurder die geconfronteerd wordt met een ontruimingsaanzegging van de verhuurder, de mogelijkheid om de rechter te vragen om ontruimingsbescherming. Als de rechter van mening is dat de belangen van de huurder door een ontruiming ernstiger worden geschaad dan de belangen van de verhuurder bij voortzetting het gebruik van de bedrijfsruimte, dan verlengt de rechter de ontruimingstermijn. Zo kan de ontruiming met maximaal drie jaar worden uitgesteld.

 

In al deze gevallen zijn wij u graag behulpzaam met advies en zo nodig door u in een procedure bij te staan.
Neem contact met ons op (per email of telefoon) en plan een gratis kennismakingsgesprek in.