Het prijskaartje van een jurist…

Bij veel mensen leeft het beeld dat juristen en advocaten in heel dure kantoorpanden zitten, grote dure auto’s rijden, driedelig op maat gemaakte kostuums dragen, schoenen en tassen of koffers van dure merken (nodig) hebben en zichzelf rijk rekenen. Een groot deel van deze opsomming is incorrect. Echter een advocaat is altijd duurder dan een jurist. Ik zal dit nader toelichten.

De Advocaat

Een gemiddelde advocaat kost tussen de € 175,00 en € 500,00 excl. BTW en een
X percentage aan kantoorkosten per uur. Dat hangt veelal af van de complexiteit van een dossier, de ervaring die benodigd is in een zaak en de naam van het kantoor speelt ook zeker wel een grote rol mee. Daarnaast wordt vaak per uur een percentage
X extra gerekend als er een senior of partner advocaat van een kantoor de zaak behandeld of een net afgestudeerde advocaat-stagiaire of advocaat die net de beroepsopleiding heeft afgemaakt en zichzelf nog dient te bewijzen, ervaring op moet doen en een naam moet opbouwen.
Naast het salaris van de advocaat spelen ook de kostenposten van het kantoor een rol mee. Denk aan het kantoorpand, GWL (Gas, Water en Licht), computerapparatuur, bijdragen aan de Nederlandse Orde van Advocaten, contributies van beroeps & specialisatie verenigingen, verplichte cursussen en een winstmarge mee.
Hoewel het verdienmodel van de gemiddelde advocaat of advocatenkantoor de laatste jaren enorm onder vuur ligt en mede door de crisis ook in een zwaar weer is komen te verkeren, is er een verschuiving ontstaan in de financiële vergoedingen van advocaten.
Niet dat het tarief enorm gekelderd is, maar er wordt de laatste jaren ook gekeken naar fixed-price afspraken met daarbij een marge bij ‘winst of verlies’. Een advocaat mag van de Nederlandse Orde van Advocaten niet op basis van no-cure-no-pay werken omdat dit de integriteit en houding van de betreffende advocaat zou kunnen beïnvloeden.
Hoewel een advocaat ook pro-deo, dus op basis van een toevoeging van de Raad van Rechtsbijstand, kan en mag werken zijn veel advocaten hier niet echt ‘happig’ op. Met het uurtarief wat de advocaat dan krijgt, circa € 105,61, zou er geen ruimte of sprake kunnen zijn voor winst. De cliënt is dan wel, na het betalen van een eigen bijdrage die wordt berekend op basis van het inkomen van twee jaar of één jaar voorafgaand aan het jaar dat de aanvraag wordt ingediend bij de RvR, wel geholpen. Het is in de praktijk wel te merken dat bepaalde advocaten zich dan minder inspannen dan wanneer zij hun eigen tarief kunnen afspreken en rekenen.
De mogelijkheid op een vergoeding vanuit een rechtsbijstandsverzekering is vaak ook maar een beperkt budget en ook daar zijn sommige advocaten niet altijd helemaal blij mee. Ze zullen zich wel inspannen voor een cliënt, maar ook hier zal er (naar verluid) een minder proactieve houding zijn.

De Jurist

Een gemiddelde jurist rekent per uur vanaf € 50,00 tot circa € 185,00 exclusief BTW en sommige ook een X percentage aan kantoorkosten. Gaan we uit van een uurtarief van € 75,00 exclusief BTW dan is een jurist al snel 59,5% goedkoper dan een gemiddelde advocaat die bijvoorbeeld € 185,00 exclusief per uur berekend. Dat is nogal een verschil. Dit hangt mede af of men te maken heeft met een HBO jurist, een WO-bachelor jurist of een WO-master jurist.
Een jurist heeft ook vaak soortgelijke kosten voor huur van een kantoorpand of ruimte, computerapparatuur, telefoniekosten, eventuele cursuskosten (een jurist is niet verplicht om jaarlijks een aantal cursussen te volgen, ook al is het wel handig en doen veel juristen dit wel), contributie van eventuele beroeps- en specialisatie verenigingen en een salaris.

Het verschil

De drie eerder benoemde categorieën juristen zijn dan geen advocaat, maar gezien het opleidingsverschil zie je dan vaak ook een duidelijk tariefverschil. Is de kwaliteit dan minder? Vaak is de kwaliteit gelijk tot soms zelfs beter. De jurist heeft echter wat beperkingen. Dit heb ik beschreven in mijn blog “Advocaat versus HBO jurist”.
Als we gaan kijken naar een gemiddelde advocaat in loondienst bij een advocatenkantoor ligt het salaris op basis van kennis en ervaring rond de
€ 4.180,00 BRUTO per maand. Het minimum salaris van een beginnende advocaat ligt rond de € 1.925,00 met een maximum voor de (zeer) ervaren advocaat rond de € 9.729,00. Een gemiddelde advocaat houdt uiteindelijk zo’n € 25,00 netto per uur over

(Bron: Zakelijk.Infonu.nl)


Een gemiddelde jurist in loondienst heeft op basis van kennis, kunde en ervaring een bruto maandsalaris met een minimum van € 2.938,00 en een maximum van € 3.126,00.
Een gemiddelde jurist houdt uiteindelijk zo’n € 19.00 netto per uur over.

(Bron: Loonwijzer.nl)

Dat is nogal een heel verschil. Juristen zitten ook vaak niet in een luxe kantoorpand op de Amsterdamse Herengracht of Zuidas of in de wijk Benoordenhout in Den Haag. De gemiddelde jurist zit op een kantoortje dat circa € 250,00 tot € 500,00 per maand aan huur bedraagt en heeft daardoor ook minder kosten. Sommige juristen werken ook (bewust) vanuit huis. Het kosten verschil, over de gehele breedte, is dan ook wel logisch, maar waar zou de gemiddelde cliënt dan voor kiezen?

De cliënt

Hoewel voor de meeste mensen niet duidelijk is wat het verschil tussen een jurist en een advocaat is, wordt er toch nog vaak gekozen voor een advocaat terwijl dat vaak helemaal niet nodig is. In een groot aantal gevallen kunnen juristen niet helpen en zal er echt wel een advocaat nodig zijn.
Wat veel mensen ook niet weten is dat er aanspraak gemaakt kan worden op vergoedingen vanuit een rechtsbijstandsverzekering om een jurist te vergoeden wanneer er geprocedeerd moet worden. Het is namelijk niet de ‘vrije advocatenkeuze’ maar officieel heet het de ‘de vrije rechtshulpverlenerskeuze’. Een jurist of advocaat kan hier ook meer over vertellen, maar de aanvraag zal door de cliënt zelf gedaan moeten worden.
Wat tevens ook opmerkelijk is dat er in de wet is opgenomen dat, ondanks juristen niet op basis van een toevoeging van de Raad van Rechtsbijstand (het zogenaamde pro-deo vanuit de advocaat), de Staat der Nederlanden ook kosten voor juristen kan vergoeden op basis van het Besluit Vergoeding Proceskosten Algemene Wet Bestuursrecht. Wanneer er voor een bezwaar- en beroepsprocedure bij het UWV, de gemeente, de Belastingdienst en de bestuursrechter een jurist wordt ingeschakeld kan de jurist aangeven, bij winst de zaak, dat deze aanspraak wil doen op basis van dit besluit. Het is aan de jurist of diens kantoor of deze dan met of zonder een eigen bijdrage vanuit de cliënt wil of kan werken. Als er al een eigen bijdrage wordt gerekend is deze vaak lager dan de eigen bijdrage die voldaan dient te worden bij een toevoeging van de RvR. Bij verlies zal de eigen bijdrage dan voldaan zijn en het is afhankelijk van de afspraken met de betreffende jurist hoe de financiën dan verder geregeld worden, maar deze zullen altijd weer lager zijn dan bij een advocaat.

Het is dus tijd dat cliënten het verschil (zie artikel hieronder: 'Het verschil tussen een jurist en een advocaat') gaan inzien tussen de advocaat en de jurist en dat de jurist zich ook echt wel wat meer mag gaan profileren.

© 2015 – De HBO Jurist


Neem contact met ons op voor meer informatie! Per email of telefoon is snel een afspraak gemaakt.