Het verschil tussen een jurist en een advocaat

Gepubliceerd op 16 januari 2020 17:37


Een jurist en een advocaat zijn niet hetzelfde! Beiden zijn wel een mens van vlees en bloed, maar een jurist hoeft geen advocaat te zijn terwijl een advocaat wel altijd een jurist is. Net als een rechter en een officier van justitie.

De jurist

Een jurist kan de graad LL.B ‘Bachelor of Law’ dragen. Deze graad wordt dan achter de naam van de persoon geplaatst. Wanneer u een jurist met de graad LL.B ziet heeft u te maken met een jurist die of een HBO of academische Rechten studie met goed gevolg heeft afgerond. De graad LL.B is internationaal erkend en staat qua niveau boven de vroegere universitaire titel kandidaat in de rechten.
Een jurist die geen advocaat, rechter of officier van justitie is zal nooit in een toga in de rechtbank procederen. Dit is alleen voorbehouden aan mensen die een master opleiding tot advocaat heeft gevolgd.

Een jurist mag alleen procederen als ‘gemachtigde’ bij de kantonrechter wanneer het gaat om zaken waarbij de vordering of de waarde niet meer dan € 25.000,00 bedraagt. Dit staat ook zo benoemd in artikel 80 lid Rv. De kantonrechter gaat over arbeidszaken, huurzaken, lichte strafzaken (overtredingen) en geschillen over consumentenkrediet (leningen tot € 40.000) of andere civiele zaken zoals bijvoorbeeld auteursrecht, intellectueel eigendom en strafrechtelijke overtredingen.
Daarnaast kan een jurist optreden bij bezwaar- en beroepsprocedures bij een UWV, gemeente, Bestuursrechter en Centrale Raad van Beroep.
In sommige gevallen kan het verwarrend zijn voor mensen of er nu wel of geen advocaat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld: Ligt er een vordering bij u die hoger is dan € 25.000,00, maar is deze afkomstig van uw eigen werkgever omdat deze u een boete oplegt? Dan spreken we over een arbeidsrechtelijke kwestie en mag een jurist namens u als gemachtigde optreden.
Bij alle andere civiele procedures bent u wel verplicht een advocaat in te schakelen bij de rechtbank of het gerechtshof.

De advocaat

Een advocaat heeft een rechtenstudie gevolgd op een universiteit en draagt de titel ‘meester in de rechten’ (mr.), welke voor de naam staat of LL.M ‘Master of Law’ waarbij de opleidingsgraad achter de naam staat. De LL.M komt voornamelijk voor bij juristen en advocaten die een internationaal Master programma in de rechtsgeleerdheid hebben gevolgd. In Nederland wordt voornamelijk de beschermde titel mr. gebruikt. De advocaat behandeld onder andere strafrecht, personen- en familierecht, Incassozaken (ook boven de € 25.000,00), milieurecht, etc.

Wanneer kiezen voor een jurist ipv een advocaat?

Waarom zou u voor een jurist kiezen en niet voor een advocaat. Wij kunnen dit heel eenvoudig voor u verklaren.
Een advocaat is vaak meer gericht op een algemene rechtspraktijk en behandelt heel veel verschillende soorten rechtsgebieden.
Een jurist is vaak gespecialiseerd in een aantal specifieke rechtsgebieden en hanteert een veel lager uurtarief dan een advocaat. Uurtarieven van € 50,00 tot € 80,00 exclusief BTW zijn acceptabele uurtarieven voor een jurist.
In veel gevallen krijgt u dus meer voor minder bij een jurist. Een nadeel van een jurist is dat deze alleen bij een kantonrechtbank, bestuursrechter en de Centrale Raad van Beroep mag procederen en dat u geen aanspraak kan maken op een toevoeging van de Raad van Rechtsbijstand. Een aantal juristen -zoals wij- hanteert dan vaak een lager tarief voor mensen, die geen hoog uurtarief kunnen betalen.
In alle gevallen is het van belang dat uw belang voorop staat en dat procederen in eerste aanleg nooit de voorkeur heeft.

Wanneer is een advocaat nodig ipv een jurist?

In sommige gevallen is een advocaat toch echt nodig.
Wanneer we spreken over vorderingen vanaf € 25.000,01 inclusief BTW en consumentenkredieten die hoger liggen dan € 40.000,01 of persoon- en familiezaken, strafrecht (bij misdrijven) etc.
Vergeet niet, je kan een slechte advocaat treffen en een heel goede jurist en vice versa. Komt u een jurist tegen zonder titels of graad? De titel jurist is niet beschermd, de titel advocaat wel. Een ieder die zich bezig houdt met juridische kwesties kan zich in principe een jurist noemen. Het is dus in eerste instantie moeilijk te beoordelen of u te maken heeft met een gedegen juridische hulpverlener.

Vraag gerust naar de genoten opleiding van de jurist en of deze lid is van bepaalde beroep en/of specialisatieverenigingen en hoe deze zijn kennis op peil houdt.
Advocaten kunt u verifiëren via de website van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze monitort of een advocaat jaarlijks de vereiste studiepunten behaald en bied via het Hof van Discipline een tuchtrechtelijke mogelijkheid aan.
Juristen zijn niet vereist om jaarlijks studiepunten te behalen en kunnen niet tuchtrechtelijk worden vervolgd via de Nederlandse Orde van Advocaten.
Wilt u een jurist aansprakelijk stellen, dan dient u een civiele procedure bij de kantonrechter te starten.

Vergoeding van een rechtsbijstandsverzekering

Volgens de richtlijn 87/344/EEG heeft iedere burger, welke een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten, het recht om zelf een advocaat te kiezen in procedures. De zogenaamde ‘vrije advocaten keuze’ . Als we goed naar deze richtlijn kijken wordt duidelijk dat er wordt gesproken over een rechtshulpverlener.
Hieruit mag worden geconcludeerd dat een burger mag kiezen tussen een advocaat of een (HBO) jurist. Men hoeft dus niet altijd akkoord te gaan met een jurist of advocaat van een rechtsbijstandsvezekering.
Let wel: een verzekering kan een bepaald budget beschikbaar stellen! Dit ligt meestal rond de € 7.500,00 tot € 10.000,00. De keuze wordt gehonoreerd als er sprake is van gerechtelijke procedures.

Even voor de goede orde…
Een jurist kan de volgende zaken behartigen voor de rechtbank:
– Uw belang is niet hoger dan €25.000,00;
– Uw belang is van onbepaalde waarde en het is duidelijk aantoonbaar dat het belang niet hoger is dan € 25.000,00;
– Bancaire leningen (consumentenkredieten) niet hoger dan € 40.000,00;
– Een arbeidsrechtelijk geschil ongeacht de hoogte van uw belang;
– Een geschil over een huurovereenkomst of geschillen die daaruit voortkomen, ongeacht de hoogte van uw belang;
– Een bestuursrechtelijke zaak; bijvoorbeeld u heeft een geschil met de gemeente, ongeacht de hoogte van uw belang;
– Een zaak bij de Centrale Raad van Beroep;
– Een zaak bij de Beklagcommissie inzake art. 12 SV procedures.

Voor bovenstaande zaken kunt u altijd een advocaat in de arm nemen als er voor de rechtbank geprocedeerd dient te worden, maar een jurist mag ook namens u optreden.

(bron: https://dehbojurist.wordpress.com/)

 

Neem contact met ons op voor meer informatie! Per email of telefoon is snel een afspraak gemaakt.