Burenrecht


Heb je problemen met de buren en komen jullie er samen niet uit? Dan kom je in aanraking met het burenrecht. In het burenrecht zijn de rechten en plichten van buren geregeld. Deze regels gelden voor zowel de woningeigenaren als huurders. Helaas gaat dit niet altijd goed en zijn er regelmatig mensen die zich niet aan deze regels houden. Geluidsoverlast, afval voor de deur, discussies over de erfgrens en blaffende honden zorgen vaak voor ergernissen, die uiteindelijk eindigen in burenruzies.

Kom je er samen niet uit? Neem eens contact op met ons per email of telefoon. Samen kijken we welke oplossing er mogelijk is.