Gezondheidsrecht


Gezondheidsrecht is een omvangrijk rechtsgebied en ziet onder andere toe op de rechten van de patiënt, de zorgaanbieder, de zorgverlener, de kwaliteit maar ook de financiering en organisatie van gezondheidszorg. Medische ethiek en aansprakelijkheid spelen een belangrijke rol in de wet- en regelgeving.

Heeft u een vraag over uw situatie, neem dan gerust contact op, per email of telefoon.