Bij conflicten kan mediation een goed hulpmiddel zijn om tot een bevredigende oplossing te komen. Bij mediation praten partijen met elkaar onder begeleiding van een professionele mediator. De mediator is een onafhankelijk bemiddelaar die samen met de partijen op zoek gaat naar een oplossing die voor iedereen acceptabel is. Er wordt niet alleen gekeken naar de juridische kant van de zaak, maar ook naar eventueel onderliggende problemen. De partijen vinden gezamenlijk een oplossing, die de mediator vastlegt in een vaststellingsovereenkomst. De mediator spreekt geen oordeel uit. Vooral wanneer er kinderen in het spel zijn, vormt dit een goede basis voor de toekomst.

Ik ben professionele mediator. Ik heb de opleiding tot mediator gevolgd en kan u uitstekend helpen bij het vinden van een goede oplossing van uw conflict. Ik ben als ADR-mediator geregistreerd. Dat is een kwaliteitsregister, waarbij kwaliteit en opleiding worden gegarandeerd. Bij eventuele geschillen over onze dienstverlening als mediator kunt een beroep doen op een gewaarmerkt onafhankelijke klachtenregeling.

Mijn specialisme binnen mediation ligt binnen conflicten met de overheid, beleidsbemiddeling, buurtbemiddeling en bemiddeling bij conflicten binnen de zorg. Ik kan u tevens gedegen advies geven of mediation in uw geval verstandig is. 

Ik vind het heel belangrijk dat een mediation traject op basis van gelijkwaardigheid verloopt. Op die manier kan er sprake zijn van een succesvol verloop met een blijvende win-win situatie.