Voor iedere mediator een goede basishouding om niemand af te wijzen, ieder als medemens te blijven aanschouwen, nieuwsgierig als een kind de vragen te stellen, zonder oordelen wat niet automatisch legitimeren van elk gedrag betekent.

 

 

Conflicten in bedrijven belemmeren de voortgang, wordt er vaak verzucht

Maar is dat zo?

Waar mensen werken, wordt gecommuniceerd. Wanneer er niet goed gecommuniceerd wordt, worden al snel verkeerde conclusies getrokken, gaat men werken met aannames. En dat is een vruchtbare bodem voor een conflict in aanleg.
Een conflict kan ervoor zorgen dat je aan jezelf twijfelt, en hoe machteloos, gekrenkt, boos en bang je kunt zijn. Je hebt geen zin meer om te werken met diegene of in dat team. Je voelt je ondergewaardeerd, wellicht bij een promotie gepasseerd en je meldt je uiteindelijk ziek. Of misschien ga je harder werken, overwerken, zelfs zo ver dat je oververmoeid tegen een burn-out aan zit. Hoe dan ook, het loopt vast. De voortgang, zowel zakelijk als privé, stagneert.

Maar onbewust wordt er ook heel veel geleerd. Creativiteit bij het bedenken van manieren om de ander van repliek te dienen. De kracht van woede ontdekken, die je in staat stelt om de strijd aan te gaan. Als het conflict niet al te ver escaleert, heb je vast wel geleerd boven jezelf en je eigen standpunten uit te groeien en begrip te hebben voor de waarheid van de ander. Pure winst!

Voor Anawenta is een bedrijfsconflict niet meer, maar ook niet minder, dan een botsing van waarheden die niet in één verhaal passen. Vanuit die invalshoek bekeken is het conflict niet verwerpelijk, beangstigend of onplezierig. Wij pleiten er daarom voor om de sociale vaardigheid ‘ruzie maken’ weer in ere te herstellen, zodat organisaties creativiteit, de ruimte, de groei en de kwaliteit die door conflicten worden gegenereerd, optimaal gaan gebruiken. Dan is er een win-win situatie te creëren. En daar kan Anawenta Mediation heel goed bij helpen door, waar nodig, de hulp in te roepen van psychologische ondersteuning. Anawenta Mediation versterkt de oplossing door het conflict van twee kanten te benaderen:
- Ontrafelen van het conflict en verbinden van de partijen
- Versterking van persoonlijke en sociale vaardigheden

Overdracht en tegenoverdracht in Mediation

20 feb. 2020 10:36

Heel lang heeft men gedacht dat overdracht en tegenoverdracht zaken waren die enkel en alleen binnen het psychologische/therapeutische werkveld plaatsvonden. Het is echter een algemeen menselijk reageren, dat tevens aan de basis ligt van sympathie en antipathie, vooroordelen, racisme en elke andere irrationele vorm van gevoel gedrag.

Overdracht:

In de omgang met anderen, bewust of vaak onbewust, projecteren wij van alle op de ander: hoe wij ons voelen, wat wij verwachten (van de ander), onze verlangens en (voor)oordelen. Oude situaties worden op nieuwe geprojecteerd, of anders gezegd: beelden en emoties vanuit de ene situatie worden overgedragen op de ander.
Overdracht gevoelens worden overgedragen door een zekere herkenbaarheid van de situatie, een déjá vue of door een zekere gelijkenis in de persoon.

Het is belangrijk dat wij deze gevoelens herkennen, zodat wij begrijpen waarom we reageren zoals we reageren en anders tegen situaties aankijken en we dan anders gaan handelen, zodat eventuele opgebouwde drempels door de overdracht worden verwijderd en men meer open staat voor het zoeken naar een oplossing van het conflict. Men gaat het mediation traject in voor kwaliteit en duurzaamheid van de oplossing, in plaats van het conflict te zien als een belemmering of bedreiging.

Er kan sprake zijn van positieve overdracht en van negatieve overdracht. Simpel gezegd: positieve overdracht leidt tot positievere beelden dan de werkelijkheid (de mediator wordt de reddende engel) en negatieve overdracht leidt tot negatievere beelden dan de werkelijkheid (de mediator wordt de boeman).
Duidelijk is dat overdracht zowel een positieve als negatieve uitwerking kan hebben.

Hoe ontstaat positieve overdracht?
Stel:
- Een cliënt heeft een probleem (conflict). Dit probleem (conflict) gaat gepaard met een bepaalde vorm van onvrede, waaraan gekoppeld een gevoel van pijn.
- Vanuit deze onvrede ontstaat een behoefte: client wil gezien, gehoord en begrepen worden. Daarnaast de wens voor oplossing van het probleem (conflict).
- Bij de mediator wordt hij gezien, gehoord en begrepen en ontstaat het beeld van de ‘reddende engel’. Dit beeld wordt op de mediator geprojecteerd: de ideale leider die zorgt voor het oplossen van het probleem (conflict) van de cliënt.

Hoe ontstaat negatieve overdracht?
Stel:
- Een cliënt heeft een probleem (conflict). Dit probleem (conflict) gaat gepaard met een bepaalde vorm van onvrede, waaraan gekoppeld een gevoel van pijn.
- Vanuit deze onvrede ontstaat een behoefte: cliënt wil gezien, gehoord en begrepen worden. Daarnaast de wens voor oplossing van het probleem (conflict).
- Wanneer de mediator iets doet, zegt of uitstraalt dat voor de cliënt niet aansluit op zijn behoefte, dient de oude pijn zich weer aan. Deze oude pijn met de daarbij horende gevoelens worden op de mediator geplakt en zo wordt de mediator de ‘boze boeman’. In plaats van de kwaliteiten van de mediator ziet de cliënt de tekortkomingen die echter horen bij zijn eerdere ervaringen en oude pijn.

Tegenoverdracht:

Een mediator dient onpartijdig te zijn. Om een goede mediation traject te kunnen waarborgen dient een mediator ten alle tijde neutraal te blijven en behoort deze inlevingsvermogen (empathie) te hebben waardoor partijen veiligheid en vertrouwen ervaren.

De mediator mag nooit en te nimmer zijn persoonlijke ervaringen in het mediationtraject inbrengen. Dit kan ervoor zorgen dat het traject wordt overgenomen door de mediator terwijl de partijen voor hun vraagstuk komen.
Tegenoverdracht is dus een reactie van de mediator op de overdracht van een van de partijen.

In een mediation traject is het door de onpartijdigheid van de mediator belangrijk dat signalen van overdracht en tegenoverdracht in een beginstadium worden herkend en bespreekbaar gemaakt om deze (eventuele) belemmering uit het mediation traject te halen.