Voor iedere mediator een goede basishouding om niemand af te wijzen, ieder als medemens te blijven aanschouwen, nieuwsgierig als een kind de vragen te stellen, zonder oordelen wat niet automatisch legitimeren van elk gedrag betekent.

 

 

Conflicten in bedrijven belemmeren de voortgang, wordt er vaak verzucht

Maar is dat zo?

Waar mensen werken, wordt gecommuniceerd. Wanneer er niet goed gecommuniceerd wordt, worden al snel verkeerde conclusies getrokken, gaat men werken met aannames. En dat is een vruchtbare bodem voor een conflict in aanleg.
Een conflict kan ervoor zorgen dat je aan jezelf twijfelt, en hoe machteloos, gekrenkt, boos en bang je kunt zijn. Je hebt geen zin meer om te werken met diegene of in dat team. Je voelt je ondergewaardeerd, wellicht bij een promotie gepasseerd en je meldt je uiteindelijk ziek. Of misschien ga je harder werken, overwerken, zelfs zo ver dat je oververmoeid tegen een burn-out aan zit. Hoe dan ook, het loopt vast. De voortgang, zowel zakelijk als privé, stagneert.

Maar onbewust wordt er ook heel veel geleerd. Creativiteit bij het bedenken van manieren om de ander van repliek te dienen. De kracht van woede ontdekken, die je in staat stelt om de strijd aan te gaan. Als het conflict niet al te ver escaleert, heb je vast wel geleerd boven jezelf en je eigen standpunten uit te groeien en begrip te hebben voor de waarheid van de ander. Pure winst!

Voor Anawenta is een bedrijfsconflict niet meer, maar ook niet minder, dan een botsing van waarheden die niet in één verhaal passen. Vanuit die invalshoek bekeken is het conflict niet verwerpelijk, beangstigend of onplezierig. Wij pleiten er daarom voor om de sociale vaardigheid ‘ruzie maken’ weer in ere te herstellen, zodat organisaties creativiteit, de ruimte, de groei en de kwaliteit die door conflicten worden gegenereerd, optimaal gaan gebruiken. Dan is er een win-win situatie te creëren. En daar kan Anawenta Mediation heel goed bij helpen door, waar nodig, de hulp in te roepen van psychologische ondersteuning. Anawenta Mediation versterkt de oplossing door het conflict van twee kanten te benaderen:
- Ontrafelen van het conflict en verbinden van de partijen
- Versterking van persoonlijke en sociale vaardigheden

 

Heeft u vragen? Neem contact met ons op! Per email of telefoon is snel een afspraak gemaakt.

 

Overdracht en tegenoverdracht in Mediation

20 feb. 2020 10:36

Heel lang heeft men gedacht dat overdracht en tegenoverdracht zaken waren die enkel en alleen binnen het psychologische/therapeutische werkveld plaatsvonden. Het is echter een algemeen menselijk reageren, dat tevens aan de basis ligt van sympathie en antipathie, vooroordelen, racisme en elke andere irrationele vorm van gevoel gedrag.

Overdracht:

In de omgang met anderen, bewust of vaak onbewust, projecteren wij van alle op de ander: hoe wij ons voelen, wat wij verwachten (van de ander), onze verlangens en (voor)oordelen. Oude situaties worden op nieuwe geprojecteerd, of anders gezegd: beelden en emoties vanuit de ene situatie worden overgedragen op de ander.
Overdracht gevoelens worden overgedragen door een zekere herkenbaarheid van de situatie, een déjá vue of door een zekere gelijkenis in de persoon.

Het is belangrijk dat wij deze gevoelens herkennen, zodat wij begrijpen waarom we reageren zoals we reageren en anders tegen situaties aankijken en we dan anders gaan handelen, zodat eventuele opgebouwde drempels door de overdracht worden verwijderd en men meer open staat voor het zoeken naar een oplossing van het conflict. Men gaat het mediation traject in voor kwaliteit en duurzaamheid van de oplossing, in plaats van het conflict te zien als een belemmering of bedreiging.

Er kan sprake zijn van positieve overdracht en van negatieve overdracht. Simpel gezegd: positieve overdracht leidt tot positievere beelden dan de werkelijkheid (de mediator wordt de reddende engel) en negatieve overdracht leidt tot negatievere beelden dan de werkelijkheid (de mediator wordt de boeman).
Duidelijk is dat overdracht zowel een positieve als negatieve uitwerking kan hebben.

Hoe ontstaat positieve overdracht?
Stel:
- Een cliënt heeft een probleem (conflict). Dit probleem (conflict) gaat gepaard met een bepaalde vorm van onvrede, waaraan gekoppeld een gevoel van pijn.
- Vanuit deze onvrede ontstaat een behoefte: client wil gezien, gehoord en begrepen worden. Daarnaast de wens voor oplossing van het probleem (conflict).
- Bij de mediator wordt hij gezien, gehoord en begrepen en ontstaat het beeld van de ‘reddende engel’. Dit beeld wordt op de mediator geprojecteerd: de ideale leider die zorgt voor het oplossen van het probleem (conflict) van de cliënt.

Hoe ontstaat negatieve overdracht?
Stel:
- Een cliënt heeft een probleem (conflict). Dit probleem (conflict) gaat gepaard met een bepaalde vorm van onvrede, waaraan gekoppeld een gevoel van pijn.
- Vanuit deze onvrede ontstaat een behoefte: cliënt wil gezien, gehoord en begrepen worden. Daarnaast de wens voor oplossing van het probleem (conflict).
- Wanneer de mediator iets doet, zegt of uitstraalt dat voor de cliënt niet aansluit op zijn behoefte, dient de oude pijn zich weer aan. Deze oude pijn met de daarbij horende gevoelens worden op de mediator geplakt en zo wordt de mediator de ‘boze boeman’. In plaats van de kwaliteiten van de mediator ziet de cliënt de tekortkomingen die echter horen bij zijn eerdere ervaringen en oude pijn.

Tegenoverdracht:

Een mediator dient onpartijdig te zijn. Om een goede mediation traject te kunnen waarborgen dient een mediator ten alle tijde neutraal te blijven en behoort deze inlevingsvermogen (empathie) te hebben waardoor partijen veiligheid en vertrouwen ervaren.

De mediator mag nooit en te nimmer zijn persoonlijke ervaringen in het mediationtraject inbrengen. Dit kan ervoor zorgen dat het traject wordt overgenomen door de mediator terwijl de partijen voor hun vraagstuk komen.
Tegenoverdracht is dus een reactie van de mediator op de overdracht van een van de partijen.

In een mediation traject is het door de onpartijdigheid van de mediator belangrijk dat signalen van overdracht en tegenoverdracht in een beginstadium worden herkend en bespreekbaar gemaakt om deze (eventuele) belemmering uit het mediation traject te halen.

 

Heeft u vragen? Neem contact met ons op! Per email of telefoon is snel een afspraak gemaakt.

Mediation lost conflicten op

Is er onenigheid met uw buren over de plaats van een schuurtje in de tuin? Een conflict met uw baas over de samenwerking op uw afdeling? Ruzie met uw ex-partner over de omgang met de kinderen? Een conflict over de toekomst van uw familiebedrijf?

Daar wilt u vast zo snel mogelijk van af. Zeker in die gevallen waarin u weer met elkaar verder wilt of moet. Maar vaak is de ruzie al zo hoog opgelopen, dat u die oplossing niet meer kunt zien. Mediation kan dat veranderen.

Mediation
Mediation kan u en de andere partij helpen bij het vinden van een oplossing voor uw conflict. Een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator, brengt de communicatie weer op gang, ebeleidt de gesprekken en bewaakt het proces. Bi mediation gaat het om de wensen, belangen en emoties van partijen. Feiten spelen een minder belangrijke rol.

De mediator
Het grote verschil met bijvoorbeeld rechters en arbiters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissinge eemt. Dat doet u zelf en de mediator begeleidt u daarbij. U doet actief mee en zoekt gezamenlijk een creatieve oplossing voor het conflict. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal. Het gaat bij mediation niet om winnen of verliezen, maar dat u beiden tevreden uit het conflioct komt (een win-win oplossing).

Uitgangspunten bij mediation
Mediation kent twee uitgangspunten:
Vrijwilligheid. U kunt niet worden gedwongen deel te nemen aan mediation.
Vertrouwelijkheid: als u via mediation op zoek gaat naar een oplossing, heeft u een geheimhoudingsplicht. Alles wat tijdens het mediationtraject wordt besproken is vertrouwelijk.

Hoe werkt mediation?
De mediation begint met het opstellen en ondertekenen van de mediation-overeenkomst. Daarin staat onder meer dat alle betrokken partijen hun best doen het conflict op te lossen.
Ook tekent u voor de geheimhouding van alles wat binnen de mediation is besproken.

Vervolgens start het mediationproces. De mediator laat elke deelnemer over het conflict vertellen en probeert de kern van het conflict op tafel te krijgen. Het gaat daarbij niet om het verleden en ieders standpunt, maar om de toekomst en wat u echt belangrijk vindt. De mediator helpt u om zelf een oplossing voor het conflict te vinden. De uitkomst wordt in een overeenkomst vastgelegd. Elke partij is verplicht zich daaraan te houden.

Waarom kiezen voor mediation?
- U wilt het conflict graag opgelost zien, ondanks de problemen n de communicatie met de ander.
- Een onafhankelijke en neutrale persoon begeleidt u, waardoor iedereen tijdens de gesprekken aan bod komt.
- Bij mediation denkt u in oplossingen. U kijkt minder terug in het verleden, maar juist naar de toekomst.
- U wilt of moet de relatie met de andere partij behouden (of goed afsluiten). Bijvoorbeeld omdat ui lijft samenwerken of vanwege het contact met uw kinderen.
- U zoekt een creatieve oplossing omdat een juridische beslissing voor u niet alles kan oplossen.
- U werkt samen aan een oplossing.
- Door de geheimhoudingsplicht kan het makkelijker zijn bepaalde onderwerpen te bespreken.
- Een mediation kan in kortere tijd (en daarmee goedkoper) tot een oplossing leiden dan procederen bij de rechter.
- U wilt de oplossing in eigen hand houden.

NMv mediator
Kiest u voor een NMv Mediator, dan kiest u voor een mediator die voldoet aan de kwaliteitseisen van de Nederlands Mediator vereniging. Registermediators hebben een opleiding gevolgd die door de NMv erkend is. NMv Mediators zijn onafhankelijk en onpartijdig en houden hun kennis en vaardigheden op peil. 
De titel Registermediator is een beschermde titel. 


Waarom kiezen voor mediation bij Anawenta?
De toegevoegde waarde voor mediation bij Anawenta is de aandacht voor de emoties die bij een conflict een belangrijke rol hebben. Indien nodig kunnen wij psychologische ondersteuning (waaronder o.a. stressmanagement) laten inzetten naast mediation. Zonder doorverwijzing of wachtlijsten. Zonder uw verhaal 2 of 3 keer moeten vertellen.

 

Heeft u vragen? Neem contact met ons op! Per email of telefoon is snel een afspraak gemaakt.