Mediation en Psychologie

Het conflict dat je hoort, is nooit het probleem dat je ziet (D. Bonenkamp)

 

Het voordeel van het inzetten van een psycholoog bij een mediation traject maakt het mogelijk om verborgen of ondergesneeuwde emoties zichtbaar te maken. Mensen kunnen onderling een conflict krijgen, maar elk mens kan ook in conflict met zichzelf zijn, een innerlijk conflict. Dit kan het onderlinge conflict laten ontstaan of versterken.
Als hiervan sprake is, kan dit stagnerend werken in een mediation traject.
Op dat moment zetten wij een psycholoog in voor die partij.

Ieder mens kan in een situatie terecht komen, waarbij hij met zichzelf of in zijn omgeving in een conflict komt. Onze motivatie is om die impasse te doorbreken.


Verander de woorden, en verander zo het conflict.
In een oplosbare situatie waarmee beide partijen verder kunnen, in een win-win situatie. Daar zetten wij ons voor in.


Ons streven is naar gelijkwaardigheid tussen twee partijen, vooral in een mediation traject. Gelijkwaardigheid is een voorwaarde voor het succesvol verlopen van dit traject en het komen tot een oplossing, waarin beide partijen zich kunnen vinden en mee verder kunnen.