Een gratis oriënterend spreekuur

 

Anawenta Juridisch advies heeft een gratis spreekuur iedere werkdag van 16.30 uur tot 17.30 uur!

 

Gratis een eerste oriënterend gesprek en advies, betrokken, pragmatisch.

Doetinchem kent geen landelijk Juridisch Loket.
Het landelijk Juridisch Loket is ingesteld door de overheid en is een gesubsidieerde organisatie om mensen van juridisch advies te voorzien en mensen –waar nodig-  door te verwijzen naar een advocaat, jurist of een mediator.

Anawenta Juridisch Advies vindt dat de toegang tot rechtshulp laagdrempelig dient te zijn en ieder toegang dient te hebben tot het recht.
In het oriënterende gesprek denken we met u mee. We kunnen u dan advies geven in uw specifieke situatie.

Ter voorkoming van misverstanden verbinden wij wel enkele voorwaarden aan het gratis gesprek:

  •  de maximale duur van het gesprek is 60 minuten en in die tijd willen wij met u een oriënterend gesprek voeren. Het is dus niet de bedoeling dat uitvoerig op uw juridische positie wordt ingegaan; het gesprek goed voorbereiden is dus een tip voor u.
    • Verwacht u niet van ons dat wij in dat gesprek een heel dossier met u kunnen doornemen. Natuurlijk wel een brief of dagvaarding voor een zitting die u heeft ontvangen, of een brief van een deurwaarder, verhuurder en dergelijke.
    • Als blijkt dat er meer tijd nodig is kan een nieuwe afspraak gemaakt worden waarbij ook zoveel mogelijk duidelijkheid wordt gegeven over de te maken kosten en de mogelijkheid om voor u diensten aan te nemen.

Wilt u een afspraak maken voor een gratis spreekuur? Dat kan via mail of telefonisch.